Đề xuất từ đầu năm 2022 sẽ tăng lương hưu

Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các bộ ban ngành liên quan, Bộ lao động thương binh và xã hội đã quyết định giảm mức đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng xuống còn 11%. Mức đề xuất ban đầu là 15% nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đã giảm 4% so với dự kiến ban đầu. Chính phủ ưu tiên dành nguồn lực tài chính để phòng chống dịch COVID-19. Bộ lao động thương binh và xã hội cũng đề xuất thời điểm bắt đầu điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022. Mời các bạn tìm hiểu chi tiết đề xuất tăng lương hưu vào đầu năm 2022 qua bài viết của ducatiny.com.

Lương hưu là gì?

Lương hưu – hưu trí là một trong những chế độ dành cho những người lao động lớn tuổi. Quy định về lương nghỉ hưu là được xem là sự bảo đảm về tài chính. Cho người lao động khi vào tuổi nghỉ hưu. Lương hưu – chế độ hưu trí – là chế độ, khoản phí được chi trả. Cho những người lao động đã đến độ tuổi về hưu (hết tuổi lao động). Theo quy định của pháp luật.

Lương hưu – hưu trí là một trong những chế độ dành cho những người lao động lớn tuổi
Lương hưu – hưu trí là một trong những chế độ dành cho những người lao động lớn tuổi

Chế độ này sẽ giúp bảo đảm cho người lao động khi về già sẽ có khoản chi phí cần thiết. Để chi trả cho nhu cầu sống cơ bản, chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bạn sẽ được hưởng lương hưu khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước đó.

Theo quy định hưởng lương hưu, mức lương hưu cơ sở năm 2021 được giữ nguyên là 1,49 triệu đồng. Do đó đây cũng là mức thấp nhất mà người lao động có thể nhận được hàng tháng.

Đề xuất thời điểm điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022

Ngày 20/8, Bộ LĐ-TB&XH đã có tờ trình Chính phủ về điều chỉnh lương hưu. Trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bộ này đề xuất thời điểm điều chỉnh tăng từ ngày 1/1/2022.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mức tăng là 11% với hưu và trợ cấp hàng tháng. Mức đề xuất trình Chính phủ lần này giảm 4%. So với tờ trình trước đó (trước trình tăng 15%).

Cơ quan đề xuất lý giải, lần gần nhất tăng lương hưu là năm 2019. Từ đó tới nay (3 năm) chỉ số giá tiêu dùng tăng 10,3%. GDP bình quân tăng 5,5%/năm, tổng mức tăng khoảng 15%. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19. Chính phủ cần ưu tiên nguồn lực tài chính cho phòng chống dịch. Nên Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chỉ tăng lương hưu 11%.

Lần điều chỉnh lương hưu và trợ cấp hàng tháng này chia thành 2 nhóm. Cụ thể, tăng 11% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Và trợ cấp hàng tháng với người nhận lương hưu trước ngày 1/1/2022.

Chế độ này sẽ giúp bảo đảm cho người lao động khi về già sẽ có khoản chi phí cần thiết
Chế độ này sẽ giúp bảo đảm cho người lao động khi về già sẽ có khoản chi phí cần thiết

Dự kiến sẽ có khoảng 868.000 người điều chỉnh tăng lương hưu

Với người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995. Sau tăng thêm 11%, nếu mức lương, trợ cấp vẫn dưới 2,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm. Với người có lương hưu, trợ cấp từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống. Sẽ được tăng bù thêm 200 nghìn đồng/người/tháng; với người có lương hưu. Trợ cấp hàng tháng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng. Sẽ được tăng thêm để đạt mức 2,5 triệu đồng/tháng. Dự kiến sẽ có khoảng 318.000 người. Thuộc diện điều chỉnh tăng bổ sung, kinh phí trong năm 2022 khoảng 573 tỷ đồng.

Thực hiện theo phương án trên, dự kiến sẽ có khoảng 868.000 người điều chỉnh tăng lương hưu. Trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo. Với tổng kinh phí trong năm 2022 khoảng 4.625 tỷ đồng;

Có khoảng 2,13 triệu người điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Từ Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 khoảng 14.700 tỷ đồng.

Lần gần nhất Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Và trợ cấp hằng tháng là ngày 1/7/2019 với mức tăng 7,19%. Trong năm 2020, 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa tăng lương hưu.