Kiểm soát chặn tình trạng trục lợi hoàn thuế GTGT gây thất thu ngân sách

Dựa trên công văn số 877/BTC-VP của bộ tài chính vừa đưa ra ngày 27/8 đã yêu cầu tổng cục thuế, tổng cục hải quan phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi hoàn thuế…  Nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn hành vi vi phạm phạm luật, tình trạng gian lận, lập hồ sơ khống, quay vòng, sử dụng hóa đơn giả trong hoàn thuế giá trị gia tăng, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Kiểm soát chặt việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính vừa có công văn số 877/BTC-VP ngày 27/8 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký nêu rõ. Để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai. Và thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện kiểm chặt chẽ hồ sơ kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau hoàn thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoàn thuế. Sớm áp dụng hóa đơn điện tử, dữ liệu lớn hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống, sử dụng hóa đơn giả… Gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Kiểm soát chặt việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng
Kiểm soát chặt việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ kịp thời với chính quyền địa phương. Và cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế giá trị gia tăng. Bộ Tài chính đề nghị, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế.

Cùng với việc triển khai hoàn thuế theo đúng quy định. Cơ quan thuế các cấp đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra. Kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Xác định chính xác doanh thu làm căn cứ xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh. Chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận tiền hoàn thuế giá trị gia tăng

Trước đó, lực lượng thanh tra ngành Tài chính đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận hàng tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Điển hình, một số doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu có mẫu mã và đặc tính kỹ thuật giống nhau. Nhưng khi nhập khẩu thì một số doanh nghiệp khai báo giá trị rất thấp. Khi xuất khẩu thì lại khai báo giá trị rất cao, chênh lệch đến 50 lần.

Việc này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về việc mua bán hóa đơn trong nội địa. Để nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhằm chuyển tiền bất hợp pháp. Chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng…

Báo cáo tình hình tiền thuế hoàn từ tổng cục thuế

Báo cáo tình hình tiền thuế hoàn từ tổng cục thuế
Báo cáo tình hình tiền thuế hoàn từ tổng cục thuế

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2021. Cơ quan thuế đã ban hành 12.329 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng. Với tổng số tiền thuế hoàn là 81.631 tỷ đồng. Bằng 59,8% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2021 đã được Quốc hội thông qua. Tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, cơ quan thuế hoàn thuế cho xuất khẩu 10.906 quyết định. Với tổng số tiền là 65.109 tỷ đồng, bằng 119,4% so với cùng kỳ. Hoàn cho dự án đầu tư là 917 quyết định. Với tổng số tiền là 16.237 tỷ đồng, bằng 138,1% so với cùng kỳ. Hoàn cho trường hợp khác là 506 quyết định. Với tổng số tiền là 284 tỷ đồng, bằng 81,8% so với cùng kỳ.