Kienlongbank phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 415 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kiên Long đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận việc tăng vốn điều lệ vào ngày 07/9/2021. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc Kienlongbank (UPCoM: KLB) tăng vốn điều lệ tối đa thêm 415,86 tỷ đồng. Bằng hình thức chủ yếu là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Hiện tại vốn điều lệ của KLB mới chỉ ở mức 3.236 tỷ đồng. Vốn điều lệ của nhà băng KLB sẽ tăng lên 3.653 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu thành công. Từ đó cho thấy tiềm năng đầu tư của ngân hàng TMCP Kiên Long vô cùng mạnh mẽ.

Tổng quan Kienlongbank

 • Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Tên giao dịch quốc tế: Kien Long Commercial Joint – Stock Bank
 • Tên gọi tắt: Kienlongbank
 • Mã giao dịch Swift: KLBKVNVX
 • Chủ tịch HĐQT: Bà Trần Thị Thu Hằng
 • Tổng Giám đốc: Bà Trần Tuấn Anh
 • Mã số thuế: 1700197787
 • Công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C
 • Website: www.kienlongbank.com

Ngày 27/10/1995, Ngân hàng Kiên Long chính thức đi vào hoạt động. Giấy phép thành lập: Số 0056/NH-GP ngày 18/09/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng quan Kienlongbank
Kienlongbank có Hội sở và 134 Chi nhánh, Phòng giao dịch trên toàn quốc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 10 năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ 39, ngày 27 tháng 09 năm 2018. Ngân hàng có một Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Mạng lưới hoạt động (tính đến tháng 12/2020) gồm có: Hội sở và 134 Chi nhánh, Phòng giao dịch trên toàn quốc.

Hoạt động chính:

 • Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm; tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi.
 • Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá.
 • Cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán; kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

Tăng vốn điều lệ thêm hơn 415 tỷ đồng

Ngày 07/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB). Theo đó, NHNN chấp thuận việc Kienlongbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 415,86 tỷ đồng. Bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tăng vốn điều lệ thêm hơn 415 tỷ đồng
KLB tăng vốn điều lệ thêm hơn 415 tỷ đồng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Kienlongbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua tại ĐHCĐ 2021, Kienlongbank sẽ phát hành hơn 41,58 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 13%. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Kienlongbank sau khi trích lập các quỹ. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn chậm nhất ngày 31/10/2021. Hiện vốn điều lệ của Kienlongbank mới chỉ ở mức 3.236 tỷ đồng. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng lên 3.653 tỷ đồng.