Nghỉ hưu năm 2022 đối tượng nào được hưởng lương hưu tối đa?

Để được hưởng lương hưu tối đa, lao động nam phải đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội và có đủ điều kiện để về nghỉ hưu vào năm 2022. Tỷ lệ tối đa mà lao động nam sẽ nhận được với lương hưu theo tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Còn với lao động nữ, phải đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội, mới đủ điều kiện nhận được lương hưu tối đa khi về hưu từ năm 2022.  Để giúp các bạn nắm rõ hơn về đối tượng được hưởng lương hưu tối đa theo Luật Bảo hiểm Xã hội, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết đến các bạn trong bài viết của ducatiny.com.

Cách tính để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa

Để được hưởng lương hưu tối đa, lao động nam phải đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội
Để được hưởng lương hưu tối đa, lao động nam phải đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội

Điều 74 trong Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng. Theo cách tính áp dụng từ ngày 01/01/2018 trở đi). Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu. Được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm. Năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b. Khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa:

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa = (Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%, xét theo năm về hưu) + 15

Năm 2021 được coi là “dấu mốc” quan trọng khi nhiều quy định mới về chế độ hưu trí và chính sách hưởng lương hưu năm 2021 sẽ có hiệu lực. Đặc biệt, khi Bộ Luật lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021, sẽ có nhiều thay đổi về tuổi nghỉ hưu và lương hưu.

Đối tượng nào được hưởng lương hưu tối đa?

Tỷ lệ tối đa mà lao động nam sẽ nhận được với lương hưu theo tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
Tỷ lệ tối đa mà lao động nam sẽ nhận được với lương hưu theo tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Quy định tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ theo lộ trình. Và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2021. Nên điều kiện hưởng lương hưu của NLĐ từ năm 2021 cũng sẽ có sự thay đổi.

Từ ngày Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1/1/2018. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định. Tại Điều 54 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng. Đóng BHXH quy định tại Điều 62 Luật BHXH. Tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu năm 2022. Sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đây là tỷ lệ tối đa. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022. Sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động. Sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu. Được tính như trên với mức tối đa 75%. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Trên đây là một số quy định mới về chế độ hưu trí và chính sách hưởng lương hưu. Người lao động có thể tham khảo để nắm được những quyền lợi của mình khi về hưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *