Những hành vi vi phạm giao dịch chứng khoán sẽ bị lý ra sao?

Bất kể ở ngành nghề lĩnh vực kinh doanh nào cũng sẽ có những quy định nhất định. Việc kinh doanh buôn bán luôn chịu sự bảo hộ của pháp luật mà nếu vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý. Đặc biệt đối với thị trường chứng khoán thì những quy định về pháp luật sẽ càng được chú trọng và đảm bảo hơn. Đối với những người tham gia thị trường này cần phải có hiệu biết nhất định về một vài hành vi vi phạm các giao dịch tài chính. Nếu như chưa biết thì cùng với ducatiny tìm hiểu ngay nhé.

Vi phạm quy định về thành lập quỹ thành viên

Quy định tại Điều 31, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đối với hành vi vi phạm liên quan đến quy định về thành lập quỹ thành viên. Có thể sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Vi phạm quy định về thành lập quỹ thành viên
Vi phạm quy định về thành lập quỹ thành viên sẽ bị phạt hành chính

Trong khi đó, các hành vi vi phạm như: Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để quảng cáo. Kêu gọi góp vốn, thăm dò thị trường trong quá trình thành lập quỹ thành viên. Hoặc thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ không đúng quy định pháp luật. Vi phạm những điều trên sẽ bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sẽ phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm. Ví dụ như: Không báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên theo quy định pháp luật. Hoặc thành lập quỹ thành viên khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Không báo cáo theo thời hạn pháp luật quy định về rủi ro, tổn thất tài sản quỹ.

Đặc biệt, theo quy định mới tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP mức phạt sẽ nặng hơn. Áp dụng mức phạt nặng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ thành lập quỹ thành viên có thông tin sai lệch. Các thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Xử nặng đối với niêm yết hoặc đăng ký chứng khoán không đúng thời hạn

Hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch. Niêm yết chứng khoán không đúng thời hạn sẽ bị xử phạt nặng theo quy định Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Đây là quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán
Hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán sẽ bị xử phạt

Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2021, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Mức phạt đối với hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn đến 01 tháng. Từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Đây là mức phạt  áp dụng đối với hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 01 tháng đến 03 tháng. Mức phạt sẽ nâng lên thành từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Nếu hành vi vi phạm này từ trên 03 tháng đến 06 tháng.

Riêng hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ 6 tháng trở lên thì hình phạt nặng hơn. Cụ thể, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Đây là đối với hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 06 tháng đến 09 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *