Người lao động có thể được lấy tiền bảo hiểm xã hội mấy lần?

Vì rất nhiều lý do khác nhau mà nhiều người lao động đã không thể...