Công ty bao phủ bởi màu xanh tốt gợi lên tinh thần Việt Nam ở Đà Nẵng

Việc thiết kế và xây dựng công ty là một trong những điều khiến người...