Đường xu hướng là gì? Vai trò của đường xu hướng trong giao dịch

Trên thị trường chứng khoán, các nhà phân tích kỹ thuật cũng như các nhà...