Apple Central World – Một “Tán cây” được thiết kế bởi Foster + Partners

Apple đã mở cửa hàng thứ hai mang tên Apple Central World tại Thái Lan....