SSI Research – Kỳ vọng sẽ có thêm một đợt “nới room” tín dụng cuối năm

Trước đó ngân hàng nhà nước đã chấp thuận việc tăng hạn mức tín dụng...