Chi ngân sách nhà nước hơn 10 triệu tỷ đồng giai đoạn 2021 – 2025

Năm năm tới giai đoạn 2021 – 2025 tổng chi ngân sách nhà nước khoảng...

Hà Nội xử lý thu hồi đất để đẩy mạnh nguồn thu ngân sách nhà nước

Đối với các dự án triển khai đầu tư yếu kém về năng lực tài...

Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan

Do ảnh hưởng bởi dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước,...