Tại sao ngân hàng nhà nước không bỏ room tín dụng?

Trong điều kiện dịch bệnh đang được không chế trên toàn cầu, vì vậy mà...

SSI Research – Kỳ vọng sẽ có thêm một đợt “nới room” tín dụng cuối năm

Trước đó ngân hàng nhà nước đã chấp thuận việc tăng hạn mức tín dụng...