Phái sinh ngày 31/8: Điểm số tăng nhưng thanh khoản cực giảm mạnh

Hợp đồng tương lai và chỉ số cơ bản đóng cửa ở mức khá. Tuy...