Thông tư 58/2021/TT-BTC về thực hiện giao dịch ký quỹ với thành viên bù trừ

Vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 58/2021/TT-BTC. Thông tư trên có nội dung liên quan đến các vấn đề về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Trong đó có những nội dung quan trọng về việc thực hiện các giao dịch ký quỹ với thành viên bù trừ của các nhà đầu tư khi họ tham gia các giao dịch chứng khoán phái sinh. Cụ thể những yêu cầu đó là gì, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết hơn thông qua bài viết bên dưới.

Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ về bản chất là sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư chứng khoán. Rất dễ hiểu, nếu hoạt động đầu tư của bạn có hiệu quả, mức sinh lời từ khoản đầu tư có thể tăng lên gấp bội so với việc chỉ sử dụng vốn của chính mình.

Giao dịch ký quỹ là gì?
Giao dịch ký quỹ có bản chất là sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư chứng khoán

Mỗi loại hình nghiệp vụ đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ xu thế thị trường; khả năng của bản thân; phương pháp đầu tư; cổ phiếu đang đầu tư để đưa ra quyết sách phù hợp. Lời khuyên là nếu xác định xu thế của thị trường là xu thế tăng, nhà đầu tư có thể gia tăng thêm phần lợi suất từ hoạt động mua ký quỹ. Mặt khác nếu xác định xu thế của thị trường là xu hướng giảm. Thì nhà đầu tư có thể kiếm lợi từ việc vay chứng khoán bán giá cao. Sau đó mua chứng khoán trả lại cho công ty chứng khoán với giá thấp hơn.

Nguyên tắc thực hiện giao dịch ký quỹ với thành viên bù trừ

Thực hiện ký quỹ với thành viên bù trừ trong khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư số 58/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021. Nhằm hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Nộp đầy đủ ký quỹ ban đầu

Theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Thông tư số 58/2021/TT-BTC. Khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp đầy đủ ký quỹ ban đầu. Cho toàn bộ vị thế dự kiến mở cho thành viên bù trừ trước khi thực hiện giao dịch. Ngoại trừ các giao dịch đối ứng.

Nộp đầy đủ ký quỹ ban đầu
Nhà đầu tư phải bổ sung ký quỹ khi giá trị tài sản ký quỹ xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu

Nhà đầu tư phải duy trì ký quỹ cho vị thế của mình. Và phải bổ sung ký quỹ khi giá trị tài sản ký quỹ xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu; hoặc số dư tiền gửi ký quỹ không đảm bảo tỷ lệ ký quỹ bằng tiền theo yêu cầu của thành viên bù trừ. Tùy vào điều kiện thị trường, thành viên bù trừ có quyền yêu cầu nhà đầu tư bổ sung ký quỹ ngay trong phiên giao dịch.

Rút bớt tài sản ký quỹ nếu giá trị tài sản ký quỹ vượt quá mức ký quỹ yêu cầu

Nhà đầu tư được rút bớt tài sản ký quỹ; nếu giá trị tài sản ký quỹ vượt quá mức ký quỹ yêu cầu do thành viên bù trừ quy định. Khi ký quỹ ban đầu hoặc bổ sung, thành viên bù trừ được yêu cầu NĐT ký quỹ bằng tiền. Hoặc cho phép nhà đầu tư sử dụng một phần tài sản ký quỹ. Đó là chứng khoán. Trao đổi theo tỷ lệ ký quỹ bằng tiền do thành viên bù trừ quy định. Nhưng không thấp hơn tỷ lệ ký quỹ bằng tiền theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Hy vọng bài viết của chúng tôi đã mang lại những thông tin hữu ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *