Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan

Do ảnh hưởng bởi dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, nên dẫn đến nhiều địa phương phải áp dụng giãn cách xã hội khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như kết quả thu ngân sách nhà nước ít nhiều bị ảnh hưởng. Theo tổng cục thống kê TP.HCM, trong 8 tháng đầu năm tính đến hết 15/8, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 950 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm. Nếu so với cùng kỳ năm 2020 tăng 15,8%. Trong khi đó ở chiều chi, ngân sách vẫn duy trì thặng dư khoảng 83 nghìn tỷ đồng.

Khoản chi ngân sách nhà nước thặng dư 83 nghìn tỷ đồng

Ở chiều chi ngân sách, chi 15 ngày tháng 8/2021 ước tính đạt 53,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2021 đạt 864,1 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 614,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3%; chi đầu tư phát triển 177,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2%; chi trả nợ lãi 67,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,2%.

Khoản chi ngân sách nhà nước tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh
Khoản chi ngân sách nhà nước tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh

Đối với chi cân đối ngân sách địa phương, ước thực hiện 52.019 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, chiếm 96,5% tổng chi ngân sách địa phương và tăng 26,5% so với cùng kỳ 2020. Với diễn biến dịch bệnh như hiện nay và chỉ còn 4 tháng nữa kết thúc năm, nhiều khả năng TP khó hoàn thành dự toán cho khoản chi này trong năm nay. Đối với khoản chi thường xuyên, trong 8 tháng TP ước thực hiện 26.959 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Như vậy, ngân sách vẫn duy trì thặng dư khoảng 83 nghìn tỷ đồng sau 8 tháng 2021.

Tổng cục Thống kê đánh giá “dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thu ngân sách Nhà nước. Chi ngân sách Nhà nước tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng”.

Khoản thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 8/2021 ước tính đạt 21,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2021 đạt 947,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, một số khoản thu chính vẫn đạt được tiến độ thu khá. Cụ thể, thu nội địa trong 15 ngày đầu tháng 8/2021 đạt 13,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/8/2021 đạt 770,9 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6%. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không kể dầu thô đạt 136,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,6%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 168,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,9%. Thu thuế thu nhập cá nhân 85,2 nghìn tỷ đồng, bằng 79%. Thu thuế bảo vệ môi trường 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3%. Thu tiền sử dụng đất 93,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2%.

Thu từ dầu thô trong 15 ngày đầu tháng 8/2021 đạt 999 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/8/2021 đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, bằng 101,1% dự toán năm. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 8/2021 đạt 6,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/8/2021 đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán năm.

Khoản thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan
Khoản thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan

Thu từ khu vực ngoài nhà nước

Tại TP. HCM, dù dịch tiếp tục bùng phát khó kiểm soát. Tuy nhiên, “đầu tàu” kinh tế vẫn tiếp tục trụ vững. Theo Cục Thống kê TP. HCM, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế 08 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 255.687 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 165.682 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán. Chiếm 64,8% tổng thu cân đối và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Thu dầu thô ước thực hiện 9.245 tỷ đồng, vượt 8,1% so dự toán. Chiếm 3,6% tổng thu cân đối và tăng 18% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 80.740 tỷ đồng, đạt 4,8% dự toán. Chiếm 31,6% tổng thu cân đối và tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Dù kết quả thu ngân sách đang vượt chi và đạt kết quả khả quan so với dự toán đề ra. Song ngành tài chính cũng dự báo hoạt động thu ngân sách trên địa bàn TP sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong những tháng cuối năm. Do dịch kéo dài, hàng loạt doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Chưa kể, các chính sách gia hạn thời gian nộp tiền thuế và thuê đất sẽ tác động không nhỏ đến kết quả thu ngân sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *