Trong trường hợp nào được đóng BHXH một lần và hưởng lương hưu?

Với những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội lại chưa đủ, thường đặc biệt quan tâm vấn đề này. Với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khoản 6 Điều 85 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa là 6 tháng, thì người lao động sẽ được đóng tiếp duy nhất một lần cho những tháng còn thiếu. Chi tiết hơn về đóng bảo hiểm xã hội 1 lần và hưởng lương hưu mời các bạn tham khảo qua bài viết của ducatiny.com.

Người lao động được đóng bù một lần cho những năm còn thiếu

Người lao động được đóng bù một lần cho những năm còn thiếu
Người lao động được đóng bù một lần cho những năm còn thiếu

Mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động. Và người sử dụng lao động hàng tháng. Theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc. Vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, nếu người lao động đã đủ tuổi về hưu và còn thiếu tối đa 6 tháng. Thì được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu. Trường hợp còn thiếu nhiều hơn 6 tháng. Người lao động có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Còn với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Điều 9. Và Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng như sau:

– Đóng hằng tháng;

– Đóng 3 tháng/ lần;

– Đóng 6 tháng/ lần;

– Đóng 12 tháng/ lần;

– Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định. Nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, nếu thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm và đã đến tuổi về hưu. Người lao động được đóng bù một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc
Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc. Hoặc người tham gia BHXH tự nguyện. Sau một năm không tiếp tục tham gia đóng BHXH. Và một số trường hợp khác (chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu). Có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tính mức hưởng BHXH một lần như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014. Mức hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH. Cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm. Thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng. Mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. (Trừ những người bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng).

Luật pháp về bảo hiểm xã hội hiện hành không có quy định để người lao động. Hoặc người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng ngay BHXH còn lại một lần. Cho đủ tuổi và đủ năm công tác để được nghỉ hưu sớm, hưởng đủ 75%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *