6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của C.EO âm 165 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021, sau khi kiểm toán công ty cổ phần tập đoàn C.E.O ghi nhận mức lỗ sâu, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính riêng trong quý II, C.E.O ghi nhận doanh thu tăng 8,2% nhưng lợi nhuận sau thuế âm tới 126,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid 19 dẫn đến hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn cũng như kinh doanh dưới giá vốn vì thế dẫn đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 165 tỷ đồng.

Tổng kết quý II/2021 của tập đoàn C.E.O

Trong quý II/2021, C.E.O ghi nhận doanh thu tăng 8,2% so với cùng kỳ lên 140,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là âm 126,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 112,2 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn khi lợi nhuận gộp âm 28,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm thêm 8,62 tỷ đồng về âm 28,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 60,2%, tương ứng giảm 11,2 tỷ đồng về 7,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 93%, tương ứng giảm 10,7 tỷ đồng về 0,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,8%, tương ứng giảm 14,2 tỷ đồng về 45,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

C.E.O lỗ nặng 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của C.EO âm 165 tỷ đồng
6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của C.EO âm 165 tỷ đồng

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 283 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp âm 165 tỷ đồng, tiếp tục lỗ sâu hơn mức thua lỗ hơn 110 tỷ đồng của doanh nghiệp này trong nửa đầu năm 2020.

Công ty cho biết, doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm 135 tỷ đồng so với năm trước. Trong khi giá vốn hàng bán giảm ít hơn với mức giảm chỉ 26 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị thua lỗ nặng hơn cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp cho biết thêm, lợi nhuận giảm trong kỳ do doanh thu thuần giảm vì chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Về dòng tiền, trong nửa đầu năm 2021, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của C.E.O ghi nhận mức âm 103 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư âm gần 26 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động tài chính âm hơn 16 tỷ đồng. Về cơ cấu tài sản, C.E.O có quy mô tài sản ngắn hạn là 2.178 tỷ đồng. Tài sản dài hạn là 4.899 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đang ở mức 3.286 tỷ đồng.

Kế hoạch của C.E.O trong năm 2021

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 80 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với việc kinh doanh lỗ. Doanh nghiệp cách rất xa kế hoạch lãi 80 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, C.E.O chỉ thực hiện được 18% chỉ tiêu doanh thu.

Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT của C.E.O
Ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT của C.E.O

Tại ĐHCĐ mới đây, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT cho biết năm nay công ty sẽ tập trung triển khai và kinh doanh các dự án trọng điểm. Gồm dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh), CEOhomes Hana Garden (Hà Nội), River Silk City (Hà Nam). Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án. Do dịch Covid-19, khó khăn kéo dài. Công ty sẽ phải nỗ lực để hoàn thành kế hoạch năm trong quý III và quý IV.

C.E.O có 12 công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính bán niên của doanh nghiệp này. Trong đó, các công ty do C.E.O nắm 100% vốn có Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (kinh doanh bất động sản nhà ở), Trường Cao đẳng Đại Việt (đào tạo), Công ty TNHH C.E.O Hospitality (dịch vụ quản lý khu đô thị), Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thiết kế C.E.O (kiến trúc và tư vấn kỹ thuật).