Bức tranh tài chính 8 tháng đầu năm của tổng công ty Phát điện 3 – CTCP

Trong năm 2021, tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENco 3) đặt ra kế hoạch mục tiêu đạt tổng doanh thu là 39.791 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.311 tỷ đồng. Nhưng trong 6 tháng đầu năm ghi nhận được doanh thu của doanh nghiệp đạt 19.635 tỷ đồng và đạt lợi nhuận sau thuế là 1.548,2 tỷ đồng. Và tính đến hết tháng 8 đạt được 24.208 tỷ đồng. Như vậy, nhìn chung chỉ sau 8 tháng đầu năm 2021, công ty Phát điện 3 – CTCP đã hoàn thành được hơn 118,1% kế hoạch đề ra trong năm.

Tài chính quý II và 6 tháng đầu năm của công ty Phát điện 3 – CTCP

Trong quý II/2021, EVNGENco 3 ghi nhận doanh thu đạt 10.492,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 758 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,9% lên 11,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 30,5%, tương ứng tăng thêm 284,8 tỷ đồng lên 1.219,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 65 tỷ đồng lên 167,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 548,8 tỷ đồng lên 337,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm của công ty Phát điện 3 – CTCP
Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm của công ty Phát điện 3 – CTCP

Lợi nhuận giảm mạnh trong quý II/2021 chủ yếu do chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý II/2020, doanh nghiệp ghi nhận chi phí tài chính là âm 211 tỷ đồng. Quý II/2021 là dương 337,8 tỷ đồng, tức tăng thêm 548,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, doanh nghiệp không thuyết minh cơ cấu chi tiết của chi phí tài chính quý II/2021.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm chi phí tài chính lại giảm 40,4% so với cùng kỳ. Tương ứng giảm 433,5 tỷ đồng về 640,5 tỷ đồng. Và đây là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận tăng trong 6 tháng đầu năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 19.635 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.548,2 tỷ đồng. Lần lượt giảm 8,8% và tăng 120,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tài chính 8 tháng đầu năm vượt kế hoạch năm

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống ước đạt 173,22 tỷ kWh. Tăng 5,4% so với cùng kỳ. Sản lượng điện sản xuất của công ty mẹ EVNGenco 3 là 18.271 triệu kWh. Giảm14% do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và chính sách giãn cách xã hội dẫn đến nhu cầu phụ tải HTĐ giảm thấp, đặc biệt khu vực miền Nam.

Doanh thu 8 tháng đầu năm 2021 công ty mẹ ước thực hiện là 24.208 tỷ đồng, giảm 7,17% so với 8 tháng đầu năm 2020. Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân tháng 8/2021 là 999,27 đồng/kWh, cao hơn 47,73% so với tháng 8/2020. Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 39.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.311 tỷ đồng. Như vậy, sau 8 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được trên 118,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP
Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP

Kế hoạch trong tháng 9 của công ty

Về kế hoạch tháng 9, sản lượng điện sản xuất tháng này dự kiến là 2,656 triệu kWh. Trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc chiếm 2,374 triệu kWh. Các công ty cổ phần chiếm 282 triệu kWh. PGV dự định triển khai nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án thủy điện nhỏ, điện gió ngoài khơi. Và bổ sung Quy hoạch điện các dự án mở rộng thủy điện.

Mặt khác, công ty đăng ký ngày giao dịch đầu tiên đối với số lượng 53.5 triệu cp PGV (chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020), dự kiến cuối tháng 9/2021. Một thông tin quan trọng là PGV dự định sẽ triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết tại HOSE theo kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *